Sign In
Document
Alternate Text

6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Yên Lạc đạt 6.128,16 tỷ đồng, tăng 9,35% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 50,6%  kế hoạch năm.

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện đã hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chỉ đạo 14 xã, thị trấn thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại hình có hiệu quả hơn. Đến nay, trên địa bàn đã có nhiều mô hình sản xuất chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao như mô hình sản xuất cà rốt tại xã Đại Tự, sản xuất dưa ở Văn Tiến, trồng rauở  Liên Châu, Hồng Phương.

Thích ứng với tình hình dịch Covid-19, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã chủ động duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và có sự gia tăng về sản lượng ở một số ngành như: sản xuất thép, thép thành phẩm, tái chế nhựa, tơ nhựa, đồ mộc, gỗ mỹ nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách nhà nước và thu nhập cho người lao động. Huyện cũng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Đồng Văn để xây dựng hạ tầng, đồng thời, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp - làng nghề Tề Lỗ 2 và cụm công nghiệp - làng nghề Đồng Văn 2.

Cùng với hoàn thiện hồ sơ phê duyệt lập quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, huyện Yên Lạc cũng đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2022 ngay từ đầu năm và triển khai các dự án phát triển đô thị như: Khu nhà ở dịch vụ xã Đồng Văn, khu đô thị Dragon-City, khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng. Hiện nay, huyện đang lập đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn.

Trong quản lý đất đai và tài nguyên môi trường, các xã, thị trấn đã thực hiện giải quyết tồn tại vi phạm đất đai theo Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 04/3/2022 của UBND huyện. Kết quả, đã giải quyết được 218 trường hợp vi phạm, đạt 52% tỉnh giao.

Đặc biệt, nhờ thực hiện các giải pháp đồng bộ trong công tác thu ngân sách, 6 tháng đầu năm 2022, huyện Yên Lạc đạt tổng thu ngân sách Nhà nước hơn 408 tỷ đồng, bằng 92% dự toán; thu ngân sách địa phương 763,6 tỷ đồng, đạt 65% dự toán. Toàn huyện đã giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 65% kế hoạch.

Trần Biển