Sign In
Document
Alternate Text

Sáng 30/6, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sơ kết nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Bá Hiến, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.

 6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh, của ngành đến toàn thể thể cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ chỉ đạo duy trì sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ thường kỳ hằng tháng; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; ban hành kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới được chú trọng, hiện Đảng bộ có tổng số 59 đảng viên, 100% đảng viên có trình độ đại học trở lên. 

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác đề ra. Toàn ngành đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là ngành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Bá Hiến phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phát biểu kết luận hội nghị và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Bí thư Đảng bộ Nguyễn Bá Hiến yêu cầu toàn Đảng bộ đẩy mạnh việc học tập các văn bản nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Trước mắt là 4 nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chú trọng quán triệt, nghiên cứu sâu các văn bản liên quan tới chuyển đổi số; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc sắp xếp cán bộ theo phương án tối ưu, phù hợp với vị trí công việc, bảo đảm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ chuyên môn. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy triển khai quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ. Thực hiện nghiêm công tác sinh hoạt chi bộ, bảo đảm thời gian cho công tác xây dựng Đảng; hoàn thành tốt công tác tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và kết nạp đảng viên mới theo kế hoạch. Các hội, đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tập hợp đoàn viên, hội viên; nâng cao ý thức học tập và tự học trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số đối với cán bộ, công chức, viên chức, coi đây là tiêu chí để đánh giá đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng bộ Sở tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; tham mưu triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số của tỉnh, công tác quản lý nhà nước về thông tin, báo chí, xuất bản. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trong ngành phát triển hạ tầng mạng lưới và sản xuất kinh doanh theo đúng quy hoạch và các quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, mạng lưới truyền dẫn; bảo đảm chất lượng đường truyền, tiếp tục mở rộng Internet cáp quang, sẵn sàng phục vụ mọi nhu cầu kết nối trên địa bàn tỉnh.

Đức Hiền