Sign In
Document
Alternate Text

Ngày 29/6/2022, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông đã chia sẻ những thông tin hữu ích về chiến lược chuyển đổi số quốc gia; những định hướng cho chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc. Hội nghị thông qua báo cáo tóm tắt công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022; Kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 kéo dài song tình hình kinh tế, đời sống của người dân vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định nhờ hiệu quả từ chính sách tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ. Từ đầu quý II năm 2022, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đời sống người dân trở lại trạng thái bình thường, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân vùng dân tộc thiểu số được hồi phục, an sinh xã hội được đảm bảo. Các hoạt động quảng bá văn hóa, xúc tiến thương mại, đối thoại hỗ trợ nông dân dân tộc thiểu số tiếp cận, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất được các tỉnh tổ chức thực hiện. Chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao; đời sống văn hóa, tinh thần của cùng đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên rõ rệt. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. 

6 tháng cuối năm 2022, Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc; tổ chức thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tổ chức tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ I; tăng cường  tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ vùng dân tộc thiểu số và miền núi...

Bạch Nga