Sign In
Document

CỔNG THÔNG TIN - GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ

TỈNH VĨNH PHÚC

UBND tỉnh trả lời:

Chuyển đơn, giao Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên kiểm tra, xác minh việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho hộ ông Kim Quy Dương, trả lời công dân xong trong tháng 01/2021. Trường hợp sau khi kiểm tra việc cấp GCNQSDĐ cho hộ ông Kim Quy Dương là đúng pháp luật mà ông Hậu vẫn không đồng ý thì hướng dẫn ông Hậu viết đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi Chủ tịch UBND xã Hương sơn để tổ chức hòa giải theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, trường hợp hòa giải không thành thì hướng dẫn ông Hậu viết đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên để được giải quyết theo quy định.