Sign In
Document
Alternate Text

                Sáng 30/5, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị truyền thông và sơ kết thực hiện thí điểm Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện Bộ Nội vụ và lãnh đạo một số sở, ngành.

         

          Năm 2011, công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh đã bám sát mục đích, nội dung, yêu cầu theo các quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ và Kế hoạch của tỉnh. Trong năm, việc ban hành, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng quy định; các thủ tục hành chính bước đầu được rút gọn, đơn giản hóa và công khai theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết công việc của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ; chức năng được quy định đầy đủ, rõ ràng hơn. Việc phân cấp được đẩy mạnh ở nhiều lĩnh vực; cơ sở vật chất không ngừng tăng cường và bổ sung; hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước được nâng cao. Công tác đào tạo đẩy mạnh cả về lượng và chất, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ xã đến tỉnh. Đến nay, Vĩnh Phúc đạt 47,6/65 điểm trong 8 lĩnh vực theo Bộ chỉ số, đạt 73,25%. Trong đó, một số lĩnh vực cơ bản đạt chỉ số như: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính (đạt 10,5/11 điểm); cải cách thủ tục hành chính (đạt 8,7/9 điểm); cải cách tổ chức bộ máy (đạt 7/8 điểm); xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương (đạt 5,5/7 điểm).

            Tham luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, việc thực hiện thí điểm Bộ chỉ số ở một số tỉnh, thành phố là cần thiết nhằm giúp các cơ quan, đơn vị xác định rõ các nhiệm vụ cải cách hành chính cần được thực hiện; giúp đội ngũ cán bộ công chức, những người làm công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị được trang bị thêm kiến thức cần thiết, quan trọng về cải cách hành chính. Trên cơ sở đó, tích cực tham mưu, xây dựng các chương trình cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới…

            Để công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ đẩy mạnh rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước. Triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính, chuẩn bị thực hiện ở các sở, ngành và UBND cấp huyện; phát triển nguồn nhân lực theo hướng chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công bố rộng rãi các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn giao dịch, giám sát thực hiện…

Hồng Yến