Yên Lạc tăng gần 350 doanh nghiệp vừa và nhỏ (18/01/2021)

Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 14/01/2013 của Tỉnh uỷ, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi.
xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo