Tả tơi xem hội (19/02/2019)

“Vui xem hát, nhạt xem bơi, tả tơi xem hội” - câu tục ngữ có lẽ rất đúng với thời nay, khi mà lượng người đổ về các lễ hội ngày càng nhiều, gây nên cảnh đông đúc, chen chúc đến ngạt thở...
xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo