Sở Giao thông vận tải: Gần 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn (26/11/2021)

Những năm qua, Sở Giao thông vận tải luôn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.
xem tiếp

Siết chặt quản lý thị trường vật tư nông nghiệp (26/11/2021)

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, trong đó, nòng cốt là Sở Nông nghiệp và Cục quản lý thị trường tỉnh đẩy mạnh việc thanh, kiểm tra về lĩnh vực vật tư nông nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định.
xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo