Triển khai chữ ký số, ký điện tử và ứng dụng zalo vào giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

29/10/2019