Trung tâm CNTT&TT: Ứng cứu, hỗ trợ, xử lý hơn 600 sự cố máy tính (21/11/2017)

Theo báo cáo của Trung tâm CNTT và TT, 10 tháng năm 2017, Trung tâm đã ứng cứu, hỗ trợ, xử lý hơn 600 sự cố máy tính về hệ thống mạng LAN, mạng Internet, phần mềm quản lý văn bản...
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo