Hỏi đáp » Xây dựng - Đất đai - TNMT

Hỏi: Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất?

Gửi bởi Dương Minh Hiếu Ngày 3/16/2018 12:00:00 AM

Câu trả lời

Hỏi: Cấp phép xây dựng?

Gửi bởi Nguyễn Đức Duy Anh Ngày 3/15/2018 12:00:00 AM

Câu trả lời

Hỏi: Quy định về đính chính, thu hồi sổ đỏ?

Gửi bởi Lê Nguyên Đức Ngày 2/7/2018 12:00:00 AM

Câu trả lời

Hỏi: Căn cứ để cấp chứng nhận quyền sử dụng là đất ở?

Gửi bởi Đào Thị Thu Hằng Ngày 2/5/2018 12:00:00 AM

Câu trả lời