Tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh: Lấy chuyên môn làm tình nguyện, phục vụ cộng đồng (18/10/2017)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012- 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan tỉnh
xem tiếp

Phương án sắp xếp doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc (22/06/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2017 - 2020.
xem tiếp
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo