Lập Thạch làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

11/01/2017

Năm 2016, UBND huyện Lập Thạch đã làm tốt công tác tiếp dân, tổ chức tiếp nhận, phân loại chuyển đơn thư khiếu nại tố cáo đến các cấp, các ngành đề nghị giải quyết và theo dõi, đôn đốc giải quyết.

Tại các buổi tiếp dân, ngoài việc ghi nhận những đơn thư khiếu nại tố cáo, những phản ánh, kiến nghị của người dân và chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết kịp thời, ban tiếp công dân của huyện còn hướng dẫn người dân khiếu nại tố cáo đúng cấp có thẩm quyền. Đặc biệt là giải thích về pháp luật, các quy định của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực khiếu nại tố cáo. Sau mỗi buổi tiếp công dân định kỳ hàng tháng, ban tiếp công dân huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành thông báo kết quả tiếp công dân gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn biết và thực hiện. Việc tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo luôn đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật. Bên cạnh đó huyện cũng đã ban hành các văn bản hành chính yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, phục vụ tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trên địa bàn. Chỉ đạo thanh tra huyện phối hợp với thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân. Trong năm đã tổ chức được 8 lớp tập huấn về luật tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo cho 895 đối tượng là trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể ở khu dân cư trên địa bàn huyện.

Cùng với việc làm tốt công tác tiếp công dân, các cơ quan chuyên môn đã có nhiều tích cực trong tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân, giữ vững ổn định tình hình địa bàn không phát sinh điểm nóng phức tạp. Trong quá trình thụ lý giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đã chú trọng tổ chức đối thoại với công dân nhất là các vụ việc phức tạp, từ đó đã làm rõ được các nguyên nhân và tính lịch sử của vấn đề để có cách giải quyết phù hợp hiệu quả. Trong năm, toàn huyện đã tổ chức tiếp gần 600 lượt công dân; tiếp nhận 212 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc các lĩnh vực: hành chính, tư pháp, chính trị, văn hóa xã hội.

 

Nguyễn Loan

Các tin đã đưa ngày: