BHXH Vĩnh Phúc nỗ lực góp phần đảm bảo an sinh xã hội

05/01/2017

Với nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, 20 năm qua, BHXH Vĩnh Phúc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Cùng với sự kiện tái lập tỉnh, ngày 16/9/1997, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1607/BHXH-QĐ-TCCB của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10/1997. Chia sẻ về những khó khăn trong những ngày đầu thành lập, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Tỉnh ủy viên, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Khi mới thành lập, BHXH Vĩnh Phúc mới có 5 phòng nghiệp vụ, 6 BHXH huyện, thành, thị với 52 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, có 10 cán bộ chuyển từ BHXH Vĩnh Phú cũ về, số còn lại là cán bộ được tuyển dụng mới và một số cán bộ từ các cơ quan, đơn vị khác chuyển đến. Chất lượng cán bộ, công chức trong ngành lúc đó còn thấp so với mặt bằng của các ngành trong tỉnh. Trong tổng số 65 biên chế được giao năm 1999 mới có 20 người có trình độ chuyên môn đại học, còn lại là cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Cơ sở vật chất hầu như chưa có gì, trụ sở làm việc phải đi thuê nhà dân nên chật hẹp. Tỉnh mới được tái lập nên hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn còn nhỏ lẻ, hạn chế, nhận thức của cả người lao động và sử dụng lao động về BHXH chưa đầy đủ, chưa ý thức được nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia BHXH nên hoạt động thu BHXH gặp nhiều khó khăn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ chưa nhiều, hầu hết là theo dõi phát sinh, giải quyết chế độ bằng tính toán thủ công sổ sách nên công tác quản lý đối tượng còn nhiều hạn chế”.

 

Người dân đến giải quyết chế độ chính sách tại bộ phận Một cửa của BHXH tỉnh

Vượt qua khó khăn, thử thách, 20 năm qua, BHXH tỉnh không ngừng nỗ lực tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Cơ cấu tổ chức của ngành không ngừng lớn mạnh với 11 phòng nghiệp vụ và 9 BHXH huyện, thành, thị với 278 cán bộ, công chức, viên chức. Chất lượng của đội ngũ cán bộ được nâng cao cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, hiện nay, toàn ngành có trên 88% cán bộ đạt trình độ đại học và trên đại học.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHXH tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT như: Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện; Nghị quyết số 163 của HĐND tỉnh và Quyết định số 18 của UBND tỉnh về hỗ trợ người cận nghèo, người cao tuổi, hộ gia đình, học sinh, sinh viên tham gia BHYT. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, BHXH Vĩnh Phúc triển khai thực hiện hiệu quả và đạt được nhiều thành tích quan trọng, kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Năm 1997, toàn tỉnh mới chỉ có 281 đơn vị tham gia BHXH với 19.720 cán bộ, công nhân lao động, đến tháng 11/2016 toàn tỉnh có 4.139 đơn vị tham gia BHXH, BHYT với 816.880 người; số đơn vị tham gia BHXH sau 20 năm tăng gấp 14,7 lần; số đối tượng tham gia BHXH tăng gấp 41,4 lần so với năm 1997; tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 79%; tỷ lệ bao phủ BHXH là 24% và BHTN là 22%. Số thu BHXH, BHYT hàng năm đều vượt kế hoạch được giao từ 5% đến 14%; nếu như năm 1997 số thu chỉ đạt 16,5 tỷ đồng thì đến năm 2016 đạt 2.733,6 tỷ đồng, tăng gần 165,6 lần. Tỷ lệ nợ đọng BHXH của tỉnh luôn duy trì ở mức thấp và nằm trong tốp 10 tỉnh có tỷ lệ nợ thấp nhất cả nước, thấp hơn tỷ lệ nợ bình quân của toàn ngành.

Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT luôn được ngành triển khai kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. Hiện nay, toàn tỉnh cấp được trên 150.000 sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,8% người lao động tham gia BHXH; 100% người tham gia BHYT đã được cấp thẻ đầy đủ. Thực hiện Luật BHXH năm 2016, hiện nay, BHXH tỉnh tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và đơn vị sử dụng lao động rà soát sổ BHXH để trả cho người lao động quản lý, đây là một bước tiến mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động khi tham gia BHXH.

Công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT luôn được BHXH Vĩnh Phúc thực hiện kịp thời. Thời gian qua, ngành đã giải quyết cho trên 13.000 người hưởng chế độ BHXH thường xuyên, gần 50.000 người hưởng chế độ BHXH 1 lần và hơn 700.000 lượt người hưởng chế độ ngắn hạn. Các chế độ chính sách BHXH được chi trả trước ngày 10 hàng tháng cho gần 40.000 người và số chi hàng năm trên 2.000 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh mở rộng hệ thống khám chữa bệnh BHYT tại 137 trạm y tế xã và 31 cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến huyện đến các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được ngành chú trọng. Ngoài ra, BHXH tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết các chế độ, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm từ hơn 200 thủ tục xuống còn 32 thủ tục, giảm số giờ giao dịch từ 235 giờ xuống còn 81 giờ và đang phấn đấu đến hết năm 2016 giảm xuống còn 45 giờ. Đặc biệt, từ tháng 7/2016, BHXH tỉnh triển khai ứng dụng thêm phần mềm hệ thống giám định BHYT 1.0 và Cổng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán BHYT. Phần mềm này không những góp phần đảm bảo tính chính xác trong công tác giám định, mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý, ngăn ngừa tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT mà còn giúp giải quyết kịp thời các chế độ cho người dân khi tham gia BHYT.

Để tiếp tục phát huy vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHXH và Luật BHYT; tập trung mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh nhằm phục vụ người bệnh có thẻ BHYT một cách tốt nhất. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu quản lý, nghiệp vụ, loại bỏ những khâu, những thủ tục không cần thiết nhằm nâng cao chất lượng phục vụ các đối tượng thụ hưởng BHXH, BHYT. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ, nâng cao năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, viên chức trong ngành.

 

Lê Mơ

Các tin đã đưa ngày: