Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dồn thửa đổi ruộng và giải quyết đất dịch vụ 29/03/2017

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại cuộc họp Ban chỉ đạo dồn thửa đổi ruộng và giải quyết đất dịch vụ tỉnh được tổ chức chiều 29/3 cho thấy...

Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính tại huyện Vĩnh Tường 29/03/2017

Ngày 29/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi giám sát tại các xã: Lũng Hòa, Ngũ Kiên và UBND huyện Vĩnh Tường về kết quả thực hiện chính sách pháp luật cải cách tổ chức bộ máy hành chính...

Tiếp tục quan tâm, khuyến khích các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh 29/03/2017

Những năm qua, việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại Vĩnh Phúc có những tiến bộ đáng kể, đóng góp vào tăng trưởng RGDP của tỉnh khoảng 33,3%.

Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thành công Hội thảo xúc tiến đầu tư tại Tokyo 29/03/2017

Chiều 28/3/2017, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư tại Tokyo.

Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh bắt đầu chuyến công tác tại Nhật Bản 29/03/2017

Ngày 27/3/2017, Đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản.

Giám sát thực hiện chính sách pháp luật về cải cách bộ máy hành chính tại huyện Sông Lô 28/03/2017

Ngày 28/3/2017, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại huyện Sông Lô...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: