Tiếp tục sáng tạo, đổi mới, đưa công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu

21/04/2017

Sáng 21/4, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, sáng tạo và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”, cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã phát động nhiều phong trào thi đua chuyên đề nhằm thu hút cán bộ, người lao động, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 10/2016, toàn tỉnh có 68/112 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện được công nhận huyện nông thôn mới.  

Trong năm, toàn tỉnh có 20 tập thể, cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương; 14 tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 71 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen. UBND tỉnh cũng đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 117 tập thể; tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 466 đơn vị; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 113 cá nhân và tặng Bằng khen cho 1.414 tập thể, cá nhân. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã bằng Bằng khen chuyên đề, đột xuất cho 1.438 tập thể, cá nhân; thẩm định hồ sơ, trình Nhà nước tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 33 bà mẹ; tặng Bằng công nhận xã nông thôn mới cho 28 xã. 

Năm 2017, Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị; tiếp tục tuyên truyền, hướng các phong trào thi đua về cơ sở, khuyến khích và động viên người lao động trong cơ quan, đơn vị tăng tính sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2017. 

Nhấn mạnh ngay từ đầu năm, Vĩnh Phúc đã phát động phong trào thi đua rộng khắp đến các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, các cơ quan thông tin đại chúng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua, khen thưởng, kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến ở cơ sở. Các sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua, gắn công tác thi đua khen thưởng với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đưa hoạt động thi đua khen thưởng đi vào thực chất, đảm bảo công bằng, từ đó tạo sức lan tỏa trong các cấp, ngành và các tầng lớn nhân dân toàn tỉnh. 

 Bich Phượng

Các tin đã đưa ngày: