Năm 2016, ngành Thanh tra Vĩnh Phúc triển khai 691 cuộc thanh tra

09/01/2017

Chiều 9/1, Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Hạnh, Phó tổng Thanh tra Chính phủ.

Năm qua, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được duy trì; các cấp, ngành trong tỉnh đã tiếp thường xuyên 2.734 lượt người với 1.614 vụ việc; tỷ lệ giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, phản ánh đạt 81%. Trong năm, toàn tỉnh đã thực hiện 691 cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành tại 1.123 tổ chức, đơn vị và 3.755 cá nhân, qua đó đã phát hiện và kiến nghị, thu hồi cho ngân sách nhà nước trên 8,8 tỷ đồng. Toàn ngành đã thụ lý điều tra 4 vụ án tham nhũng với 17 bị can, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tài chính, sử dụng tài sản công. 


Đ/c Vũ Chí Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Năm 2017, ngành Thanh tra tỉnh tiếp tục đổi mới theo hướng tăng cường thanh tra chuyên đề, tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, hướng dẫn thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Thanh tra tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Vũ Chí Giang, Nguyễn Đức Hạnh yêu cầu ngành Thanh tra thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Nghị định 39 của Quốc hội khóa XIII về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cao và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai. Nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu lực, chất lượng hoạt động của thanh tra trong bộ máy hành chính; nâng cao tính khả thi trong thực hiện kết luận thanh tra. Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thanh tra trong năm 2017 là ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản để xây dựng kế hoạch thực hiện. Tăng cường phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng gắn với giải quyết dứt điểm những vụ việc kéo dài; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Đồng thời, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng; sắp xếp, tổ chức bộ máy vị trí việc làm phù hợp với năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Đê án tinh giản biên chế và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Với những thành tích đạt được trong năm 2016, Thanh tra tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017 và Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2017. 

Hoàng Phúc