Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2017

09/01/2017

Sáng 9/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ;  lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan. 

Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi Trường; đại diện một số sở, ngành; UBND huyện, thành, thị.

Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo toàn ngành tập trung hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về tài nguyên môi trường, tạo lập mối quan hệ bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực tài nguyên; đẩy mạnh cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra; thiết lập các cơ chế tiếp nhận ý kiến phản hồi, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng ụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành. Trong năm, toàn ngành đã hoàn thành việc sửa đổi, rút ngắn từ 2 – 20 ngày đối với cơ quan thuế, triển khai thử nghiệm cung cấp 15 dịch vụ công trực tuyến; nhiều địa phương đã cải cách, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định chung của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Bộ cũng đã đàm phán vận động các tổ chức quốc tế tài trợ cho Việt Nam 215 triệu USD để triển khai các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng hơn 60.000 ha đất để thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng và đảm bảo nhu cầu nhà ở cho nhân dân.

Tính đến ngày 15/11/2016, nguồn thu từ đất đai đạt gần 78 tỷ đồng, chiếm 8,25% nguồn thu ngân sách nhà nước và 10,46% thu ngân sách nội địa. Đến ngày 07/12, cả nước đã cấp 3.161 giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước; thẩm định cấp 71 giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản. Đồng thời, tiến hành 1.816 cuộc thanh tra, kiểm tra 6.411 tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, qua đó, xử phát vi phạm hành chính 60,86 tỷ đồng, thu hồi trên 5.348 ha đất và 58 tỷ đồng. 

  

Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Để đạt mục tiêu quản lý chặt chẽ, phát huy nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường cho phát triển bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, 5 giải pháp trọng tâm được ngành Tài nguyên và Môi trường đề ra là: Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, sự phối hợp giữa T.Ư và địa phương, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Đổi mới cơ chế công vụ, công chức, đề cao trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tài nguyên môi trường tại cơ sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết hồ sơ công việc, kiểm soát thủ tục hành chính. Gắn nghiên cứu khoa học với chuyển giao, thực hiện cơ chế đấu thầu, đặt hàng để khoa học công nghệ đóng góp vào sự phát triển của ngành. Tiếp tục hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế, mở rộng các diễn đàn đối thoại chính sách, tham vấn các nhà đầu tư, tài trợ phục vụ trao đổi thông tin phát luật về tài nguyên và môi trường. 

Chỉ ra những thách thức ngành Tài nguyên và Môi trường phải đối mặt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Một số nhiệm vụ trọng tâm ngành cần triển khai thực hiện trong thời gian tới là: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Luật, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường; xem xét lại các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược về sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh đang có; giám sát việc thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, nước, tài nguyên khoáng sản, tránh tình trạng đầu tư tràn lan, lãng phí; nâng cao chất lượng sử dụng các dự án tài nguyên môi trường, công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động xả thải, gây ô nhiễm môi trường nguồn nước. 

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành địa phương xây dựng dự án, chương trình hành động chống ô nhiễm môi trường không khí tại các đô thị, thành phố lớn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh, triệt để các hành vi gây ô nhiễm môi trường xong phải đảm bảo không gây ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực dự báo khí tượng thủy văn để chủ động các phương án đối phó kịp thời với biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm, sự giúp đỡ của các nước để có thêm nguồn lực xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường. Tiếp tục nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà nước gắn với đổi mới công tác cải cách hành chính về lĩnh vực tài nguyên môi trường, góp phần phục vụ đắc lực cho sự phát triển chung của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 

Bích Phượng