Nữ công chức, viên chức Vĩnh Phúc với phong trào thi đua “giỏi việc nước - đảm việc nhà”

04/11/2016

Chiếm 40% tổng số công chức, việc chức, lao động toàn tỉnh, các nữ cán bộ, công chức, việc chức, lao động trên địa bàn tỉnh đã và đang có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Bên cạnh đó, các chị luôn thể hiện được vai trò nòng cốt trong xây dựng tổ ấm gia đình, nuôi dạy con trở thành người có ích cho xã hội.

Ảnh minh họa

Những năm qua, nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh chỉ đạo công đoàn cơ sở tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức cho nữ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ cán bộ, công chức, viên chức; tích cực tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức.

Mỗi nữ cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp đã không ngừng phấn đấu, thi đua lao động sáng tạo, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng đảng, quản lý ngành, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, ra sức học tập, rèn luyện, có những phần việc cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua: Lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"...

Qua thực tiễn hoạt động phong trào, các chị đã đóng góp hàng trăm sáng kiến, nhiều đề tài khoa học trong các lĩnh vực được ứng dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả trong quản lý Nhà nước và làm lợi cho Nhà nước, đơn vị hàng trăm triệu đồng. Với những nỗ lực, tích cực tham gia phong trào thi đua, các nữ cán bộ, công chức, viên chức đã nêu cao truyền thống của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới, có nhiều  đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của từng cơ quan, đơn vị. Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan văn hóa đối với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, mỗi nữ cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc trong môi trường công sở đã phát huy ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả và xây dựng cơ quan văn hóa.

Hiện trong tổng số trên 1500 nữ cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh, có 735 đảng viên, trên 1000 người có trình độ đại học và trên đại học, gần 200 người có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đảng tăng ở cả cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. Phụ nữ là đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, giữ cương vị quan trọng trong bộ máy lãnh đạo và quản lý ngày càng tăng.

 Không chỉ giỏi việc chuyên môn, các nữ cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn đã  phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng tổ ấm gia đình, các chị đã khéo léo sắp xếp thời gian hợp lý, khoa học để vừa hoàn thành tốt việc nước lại biết lo toan chu toàn việc nhà, chăm sóc nuôi dạy con cái nên người. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng. Chính vì vậy, qua bình xét hàng năm, có trên 95% nữ công chức viên chức đạt đanh hiệu “giỏi việc nước - đảm việc nhà” cấp cơ sở; 100% gia đình nữ công chức viên chức đạt danh hiệu gia đình văn hoá.

 

Hoàng Nga

Các tin đã đưa ngày: