Ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, dữ liệu

21/04/2017

Sáng 21/4, Cục Thống kê tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, dữ liệu và phối hợp triển khai các hoạt động thống kê.

Theo biên bản thỏa thuận, Bưu điện tỉnh sẽ thu thập, tổng hợp, lập và nộp báo cáo theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin thống kê; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Cục Thống kê tỉnh triển khai các chương trình thống kê theo quy định của pháp luật. Cục Thống kê cũng sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu thống kê liên quan đến lĩnh vực kinh tế, xã hội cho Bưu điện tỉnh trong việc nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Cục Thống kê và Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ, nhằm phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng đến cấp xã, phường, thị trấn phục vụ hoạt động thống kê. Bưu điện tỉnh cũng cung cấp dịch vụ in ấn, chuyển phát tài liệu, ấn phẩm phục vụ cho các cuộc Tổng điều tra, điều tra thống kê; truyền thông, phát ấn phẩm truyền thông đến những khu vực do Cục Thống kê chỉ định. Đồng thời, thực hiện việc thu, chi hộ các khoản chi của Cục Thống kê cho các đối tượng là cộng tác viên, điều tra viên thống kê; các khoản thu, chi khác từ các cơ quan thống kê tới các cá nhân theo yêu cầu công tác thông tin thống kê.

Anh Tuệ

Các tin đã đưa ngày: