Năm 2017, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu phấn đấu tư vấn xuất khẩu cho 13.000 lượt người

20/03/2017

Được thành lập ngày 13/10/2014, qua hai năm hoạt động, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã trở thành đầu mối chuyên nghiệp hóa công tác xuất khẩu lao động của tỉnh, một địa chỉ tin cậy cho người lao động.

Đến nay, Trung tâm đã tư vấn xuất khẩu lao động cho 18.773 người lao động; tổ chức sơ tuyển 1.731 lao động; liên kết đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng cho 537 lao động.

Lớp Thực tập sinh kỹ thuật Nhật Bản khóa 8

Thực hiện Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh, Trung tâm được giao là đơn vị tiếp nhận, thẩm định và cấp chi phí hỗ trợ cho người lao động. Trong năm 2016, Trung tâm đã tư vấn, hướng dẫn cho 867 người đến đăng ký đề nghị hỗ trợ; tiếp nhận, thẩm định 728 bộ hồ sơ hoàn thiện đủ điều kiện chi trả, trong đó 722 bộ hồ sơ đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động với số tiền 7,340 tỷ đồng. 

Năm 2017, Trung tâm phấn đấu tư vấn xuất khẩu cho 13.000 lượt người; sơ tuyển cho 1.500 người lao động; liên kết với các doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động,  cung ứng, tạo nguồn lao động, đào tạo nguồn ngoại ngữ, giáo dục định hướng, đào tạo xuất cảnh cho 400 lao động đi làm việc và học tập có thời hạn ở nước ngoài, thực tập sinh kỹ thuật tại Nhật Bản.

Nguyễn Thế Tiến

Các tin đã đưa ngày: