Hội Cựu Chiến binh tỉnh triển khai công tác tuyên truyền năm 2017

17/03/2017

Sáng 17/3, Hội Cựu Chiến binh tỉnh tổ chức tổng kết công tác tuyên truyền năm 2016 và triển khai công tác tuyên truyền trong năm 2017, trọng tâm là tuyên truyền về Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Tại hội nghị, Hội cựu chiến binh tỉnh đã định hướng một số nội dung chính về công tác tuyên truyền trong năm 2017 như: Tiếp tục tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn. Đặc biệt, đối với Đại hội của Hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội mong muốn các cơ quan tuyên truyền và cộng tác viên tập trung tuyên truyền quá trình chuẩn bị, tiến hành đại hội; vai trò vị trí của tổ chức Hội và hội viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; tuyên truyền gương điển hình hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân trong các phong trào, các cuộc vận động; kết quả bước đầu triển khai việc “học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhật Ánh

Các tin đã đưa ngày: