Huyện Yên Lạc: Nợ đọng xây dựng cơ bản trên 323 tỷ đồng

06/01/2017

Nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của địa phương, nhất là để về đích và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Từ năm 2014 đến nay, huyện Yên Lạc đã tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản theo Luật Đầu tư công và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.  

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Lạc, từ tháng 1/2014 đến tháng 10/2016, cấp huyện đã thẩm định, phê duyệt 40 dự án, với tổng vốn đầu tư trên 448 tỷ đồng; cấp xã, thị trấn thẩm định, phê duyệt 312 dự án, tổng mức đầu tư hơn 672 tỷ đồng. Việc phân bổ vốn cho các công trình, dự án được thực hiện theo hướng ưu tiên cho thanh toán nợ xây dựng cơ bản và các dự án xây dựng nông thôn mới, nhất là các dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán trước ngày 31/10/2015.

 

Nợ đọng xây dựng cơ bản chủ yếu từ các công trình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Luật Đầu tư công, ngay từ đầu năm, huyện Yên Lạc đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị quan tâm, dành nguồn vốn cho thanh toán nợ các dự án. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, bất cập, đến nay, toàn huyện vẫn còn nợ trên 323 tỷ đồng. Trong đó, cấp huyện trên 42,6 tỷ đồng; các xã, thị trấn trên 280 tỷ đồng. Một số xã nợ đọng cao và chủ yếu từ các công trình xây dựng nông thôn mới là: Tề Lỗ 25,6 tỷ đồng; Hồng Phương 23,8 tỷ đồng; Đại Tự 20,7 tỷ đồng; Trung Kiên 20,5 tỷ đồng.  

Để hoàn thành việc trả nợ xây dựng cơ bản theo đúng thời gian quy định của tỉnh và khắc phục được các hạn chế trên, giai đoạn 2016-2020, huyện Yên Lạc tiếp tục cho dừng, giãn tiến độ, cắt giảm tiến độ đối với các công trình, hạng mục chưa thực sự cấp bách. UBND các xã, thị trấn phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư công theo đúng thứ tự ưu tiên, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu xây lắp sớm hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và tập trung quyết toán các công trình đã hoàn thành. 

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: