Năm 2016, Tam Dương bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 36 công trình, dự án

05/01/2017

Để tạo cú hích trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, hình thành các khu công nghiệp, năm 2016, huyện Tam Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho 36 công trình, dự án.  

Theo đó, đối với dự án khu công nghiệp Tam Dương II khu B, ngoài tổ chức kiểm kê, lập phương án tính bồi thường khu tái định cư thôn 2, thôn 4, xã Hoàng Đan, Tam Dương đã công khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng 3 khu tái định cư; chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 105/106 hộ dân tại khu đồng Gò Xoan, xã Thanh Vân; công khai phương án bồi thường đợt 1 cho 116 hộ dân với diện tích trên 4.000 ha tại khu Đồng Bông, thị trấn Hợp Hòa.

Tại các khu đất dịch vụ, đất đấu giá, đất xen ghép, Tam Dương đã chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương tập trung triển khai giải phóng mặt bằng cho 18 dự án thuộc các xã, thị trấn: Duy Phiên, Vân Hội, Đồng Tĩnh, An Hòa, Hoàng Lâu, Hoàng Đan, Hợp Hòa, Kim Long. Riêng với các xã xây dựng nông thôn mới, cùng với huy động các nguồn lực, ngay từ đầu năm, các địa phương thực hiện các thủ tục giải phóng mặt bằng cho 13 dự án, công trình.  

Không chỉ làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án do huyện và xã làm chủ đầu tư, năm 2016, Tam Dương còn phối hợp với các ban, ngành của tỉnh thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 8 công trình, dự án gồm: Công trình đường tỉnh lộ 309, 310; công trình xử lý kè tả sông Phó Đáy; đường Hợp Thịnh – Đạo Tú; đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh; dự án xây dựng gạch bê tông khí trung áp AAC xã Đồng Tĩnh.  

Việc sớm có mặt bằng thi công đã giúp nhiều nhà thầu hoàn thành kịp hoặc vượt tiến độ xây dựng các công trình, dự án. Đặc biệt, trong số 5 công trình giao thông được chọn gắn biển chào mừng 20 năm tái lập tỉnh, huyện Tam Dương có 2 công trình đường Hợp Thịnh – Đạo Tú và  đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư được chọn gắn biển. 

 

Bảo Chi

Các tin đã đưa ngày: