Yên Lạc: Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2017 tăng 17% so với cùng kỳ 22/06/2017

Bằng nhiều giải pháp tích cực trong công tác tuyên truyền, bồi thường giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, huy động vốn và khuyến khích các doanh nghiệp đưa công nghệ mới và mở rộng quy mô sản xuất...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tín dụng trong 6 tháng cuối năm 21/06/2017

Từ đầu năm đến nay, chất lượng tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh được đánh giá là hiệu quả, góp phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Rộn ràng vào vụ sản xuất nông nghiệp mới 19/06/2017

Cùng với khẩn trương thu hoạch diện tích vụ xuân 2017, bà con nông dân huyện Vĩnh Tường đã bắt tay ngay vào sản xuất vụ mùa với tổng diện tích gieo trồng dự kiến hơn 6.800 ha, trong đó, cây lúa đạt 5.400 ha.

Ngành Giao thông Vận tải thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế 15/06/2017

Để xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tăng tính tự chủ cho các đơn vị, những năm qua, ngành Giao thông Vận tải đã chủ động rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức.

Thu hút vốn đầu tư FDI, DDI thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 15/06/2017

Năm 2017, Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư...

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2017 15/06/2017

Kết quả thu ngân sách Nhà nước quý I năm 2017 của tỉnh chỉ đạt 20% dự toán HĐND tỉnh giao.

Giải ngân vốn các công trình trọng điểm chưa đạt 30% 14/06/2017

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2017, Vĩnh Phúc dành trên 1.200 tỷ đồng đầu tư xây dựng 36 công trình trọng điểm.

Nguồn vốn chính sách khẳng định vai trò đảm bảo an sinh xã hội 14/06/2017

Sau 15 năm thành lập và đi vào hoạt động, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt mục tiêu xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng chính sách...

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: