Danh mục các khu vực phải đăng ký khai thác nước trên địa bàn tỉnh

19/04/2017

Ngày 21/02/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Theo Quyết định danh mục các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với tổng diện tích 1.170,27 km2 ở 137 xã, phường, thị trấn thuộc 09 huyện, thành phố, thị xã. Xem chi tiết danh mục.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, định kỳ 5 năm một lần hoặc khi cần thiết sẽ rà soát lại và trình UBND tỉnh xem xét quyết định việc điều chỉnh danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh để phù hợp với thực tế. Đồng thời, hằng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Cục Quản lý tài nguyên nước tình hình đăng ký, cấp phép thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trước ngày 15 tháng 12.        .

Minh Sao

Các tin đã đưa ngày: