Quy định xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc”.

06/01/2017

Vừa qua, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 62 quy định đối tượng, tiêu chuẩn tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc”. 

Theo Nghị quyết, đối tượng tặng huy hiệu bao gồm: cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập; cá nhân là công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã; cá nhân là cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người lao động trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và cá nhân thuộc các đối tượng nêu trên đã nghỉ công tác hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc chuyển công tác ra ngoài tỉnh; cá nhân là người đại diện theo pháp luật, người điều hành của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; cá nhân là nông dân và các trường hợp đặc biệt khác (người ngoài tỉnh, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đóng góp đặc biệt vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh). 

Các cá nhân được tặng Huy hiệu phải trong thời gian công tác, lao động luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo, đột phá trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được cơ quan, đơn vị, địa phương công nhận. Đồng thời có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh; chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đã được tặng bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương trở lên. 

Các cá nhân là thương binh hoặc người có con là liệt sỹ, cá nhân nghỉ hưu trước ngày 01/01/2017 đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên; cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương, phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú… sẽ được giảm 5 năm trong tổng thời gian xét tặng Huy hiệu. 

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định rõ các trường hợp không xét, tạm chưa xét tặng Huy hiệu. Cụ thể, cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên, khai trừ Đảng, buộc thôi việc, bị tước danh hiệu, quân hàm sĩ quan hoặc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp; bị phạt tù từ án treo trở lên hoặc có liên quan đến các vụ án mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được xét tặng Huy hiệu. Tạm chưa xem xét tặng Huy hiệu đối với cá nhân trong thời gian đang thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách, kéo dài thời hạn nâng bậc lương hoặc hạ bậc lương, giáng chức, cách chức. 

Gia Hân

 

Các tin đã đưa ngày: