Quy định chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

05/01/2017

Vừa qua, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 57 về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo nội dung Nghị quyết, quy định đặc thù dành cho các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các nhà đầu tư khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, ngoài việc được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định pháp luật hiện hành còn được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết: hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch; hỗ trợ giải phóng mặt bằng sạch đối với các dự án trọng điểm, mức hỗ trợ không quá 15% theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với trường hợp phải cưỡng chế theo quyết định thu hồi đất và bảo vệ thi công, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh phí .

Đối với các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) đầu tư trong lĩnh vực xã hội hóa: Giáo dục, y tế, văn hóa, ngân sách nhà nước hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng và áp dụng như các dự án đầu tư trong nước (sau khi có ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ).

Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm, quy hoạch chi tiết 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh; hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp; hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các Nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào các Khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Ngoài ra, Nghị quyết còn quy định hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đối với các dự án thuộc lĩnh vực tỉnh khuyến khích đầu tư; chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án đẩu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp vào tỉnh thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Đặng Ngọc

Các tin đã đưa ngày: