Trên 7 tỷ đồng hỗ trợ mua máy nông nghiệp năm 2017 (đợt 1)

20/03/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ mua máy nông nghiệp năm 2017 (đợt 1). 

Theo đó, tỉnh sẽ dành trên 7 tỷ đồng hỗ trợ mua máy vắt sữa, máy thái cỏ cho bò sữa; máy nghiền, trộn thức ăn chăn nuôi lợn, gà; máy làm đất công suất từ 15 - 35 mã lực và trên 35 mã lực; máy cấy bốn hàng, sáu hàng, máy lên luống, máy gặt đập liên hợp. Tổng số máy hỗ trợ là 729 máy.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai hỗ trợ mua máy nông nhiệp; thẩm định số lượng, loại máy, mức hỗ trợ của từng loại máy; phối hợp với các địa phương thực hiện cơ chế hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. 

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: