Thông báo các cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh

16/03/2017

1. Công ty TNHH EXON Việt Nam

Mã số thuế: 2500253901

Địa chỉ kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế: KCN Bá Thiện – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Giấy phép đầu tư số 103/GP-VP ngày 14/4/2006, nơi cấp UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất kinh doanh các loại cây giống, hạt giống bằng công nghệ sinh học trong lĩnh vực Nông nghiệp – Lâm nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: Ông Chen Kuei Hung

Công ty TNHH EXON Việt Nam không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ ngày 2/3/2017 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định. 

- Tình hình kê khai thuế: Không thực hiện kê khai thuế GTGT kể từ kỳ tính thuế Quý IV/2015; không nộp hồ sơ khai Quyết toán thuế TNDN các năm 2015, 2016.

- Các khoản nợ NSNN đến 3/3/2017 là: 6.472.500 đ (Thuế môn bài, phí môn bài, tiền chậm nộp)

2. CN Công ty hữu hạn công nghiệp Kiến Hằng 

Mã số thuế: 3600416862-002

Địa chỉ kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế: 163 đường Mê Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Giấy chứng nhận đầu tư số 19112000002 ngày 01/6/2007, nơi cấp UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán các loại sản phẩm nguyên liệu bán thành phẩm chế biến từ gỗ - dịch vụ trang trí nội thất.

Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: Ông Wu Ming Ying

CN Công ty hữu hạn công nghiệp Kiến Hằng không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ ngày 1/3/2017 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định. 

- Tình hình kê khai thuế: Không thực hiện kê khai thuế GTGT kể từ kỳ tính thuế Quý I/2012; không nộp hồ sơ khai Quyết toán thuế TNDN từ năm 2014-2016.

- Còn nợ NSNN đến 31/7/2016 là: 936.500đ (Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý)

3. Công ty TNHH CHAMPTRON - Việt Nam 

Mã số thuế: 2500307515

Địa chỉ kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế: KCN Bá Thiện – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc

Giấy chứng nhận đầu tư số 192043000131 ngày 5/9/2008, nơi cấp Ban QLDA tỉnh Vĩnh Phúc

Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất máy truyền thanh, màn hình tivi.

Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: Ông Hsieh Hsin Jung

Công ty TNHH CHAMPTRON - Việt Nam không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ ngày 2/3/2017 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định. 

- Tình hình kê khai thuế: Không thực hiện kê khai thuế GTGT kể từ kỳ tính thuế Quý IV/2015 và không nộp hồ sơ khai Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN các năm 2015, 2016.

- Các khoản nợ NSNN đến 28/2/2017 là: 3.051.989đ (Thuế môn bài, phí môn bài và các khoản tiền chậm  nộp).

4. Công ty TNHH xây dựng Donghuyn Việt Nam 

Mã số thuế: 2500472854

Địa chỉ kinh doanh đăng ký với cơ quan thuế: Số 8, ngõ 1, đường Trưng Trắc, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Giấy chứng nhận đầu tư số 191043000170 ngày 20/2/2012, nơi cấp UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà các loại.

Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: Ông Chung Sang Jin

Công ty TNHH xây dựng Donghuyn Việt Nam không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ ngày 3/3/2016 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định. 

- Tình hình kê khai thuế: Không thực hiện kê khai thuế GTGT kể từ kỳ tính thuế Quý I/2016; không nộp hồ sơ khai Quyết toán thuế TNDN từ năm 2013-2016.

- Các khoản nợ NSNN đến 31/1/2017 là: 8.646.466đ (Thuế môn bài, tiền phạt VPHC, các khoản tiền chậm nộp).

5. Công ty TNHH Heung Woo E&C Việt Nam 

Mã số thuế: 2500391411

Địa chỉ kinh doanh đăng ký với công ty thuế: Số nhà 18, lô S9, đường Nguyễn Tất Thành, Khu đô thị Hà Tiên,  Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Giấy chứng nhận đầu tư số 2500391411 ngày 10/3/2010, nơi cấp UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác – Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.

Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: Ông Hwang Suho

Công ty TNHH Heung Woo E&C Việt Nam không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ ngày 01/3/2017 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định.

- Tình hình kê khai thuế: Không thực hiện kê khai thuế GTGT kể từ kỳ tính thuế Quý I/2016; không nộp hồ sơ khai Quyết toán thuế TNDN năm 2016.

- Các khoản nợ NSNN đến 31/1/2017 là: 492.707.914đ (Tiền chậm nộp thuế TNCN, tiền chậm nộp phạt VPHC, phạt VPHC, tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý).

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Các tin đã đưa ngày: