Kế hoạch tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017

15/03/2017

Ngày 10/3/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1462/KH-UBND tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

Theo kế hoạch, ngày chạy Olympic sẽ bắt đầu vào 7h00 ngày 26/3/2017 (chủ nhật), với các nội dung: Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ và thể thao hưởng ứng Ngày chạy Olympic; tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1km.

Việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm tuyên truyền, giáo dục, giới thiệu những thành tựu, đóng góp to lớn của ngành Thể dục thể thao qua 71 năm xây dựng và phát triển, góp phần nâng cao sức khỏe đối với mọi người dân và sự đóng góp tích cực của ngành Thể dục thể thao với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, hoạt động còn nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân sẽ được tổ chức tại các cấp xã, phường, thị trấn và cấp tỉnh. Tại mỗi xã, phường, thị trấn huy động tối thiểu 10% tổng số dân cư sống trên địa bàn trực tiếp tham gia chạy; cấp tỉnh vận động tối thiểu 1.650 người cùng chạy trong Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017.

Minh Sao

Các tin đã đưa ngày: