Bảng giá tính thuế một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

05/01/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016. Giá tính cụ thể xem chi tiết tại đây.

Các tin đã đưa ngày: