Điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

05/01/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh. Nội dung điều chỉnh đối với từng huyện, thành, thị cụ thể như sau:


 

 


Các tin đã đưa ngày: