Danh mục 5 dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư

21/04/2017

Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1116/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các dự án có sử dụng đất cần lựa chọn Nhà đầu tư đợt 1 năm 2017, cụ thể như sau: 

 

TT

 

Tên dự án

 

Địa điểm xây dựng

 

Diện tích sử dụng đất (ha)

 

Thông tin quy hoạch

 

Bên mời thầu

1

Dự án khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc, xã Tam Hồng huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

11,33

- Quyết định phê duyệt QHCTXD tỷ lệ 1/500 của dự án tại Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 4/1/2017

- Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Số 2, đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên

Điện thoại: 0211.3862.584

Fax: 0211.3842640

Email:soxd@vinhphuc.gov.vn

2

Dự án xây dựng khu đô thị mới tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

37,87

Đồ án quy hoạch phân khu C3 tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt tại Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 7/1/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

3

Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân và chuyên gia ở gần khu công nghiệp Bá Thiện

Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

25

- Đỗ án quy hoạch phân khu C4 tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt tại Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

4

Khu nhà ở công nhân phục vụ KCN Khai Quang

Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên

15,27

Đồ án quy hoạch phân khu A5 tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị trung tâm tại thành phố Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc được phê duyệt tại Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 20/2/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

5

Khu dân cư thương mại và dịch vụ làng nghề Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

12,56

Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 9/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế lập đồ án QHCTXD tỷ lệ 1/5000 Khu dân cư thương mại và dịch vụ làng nghề Thanh Lãng tại thị trấn Thang Lãng huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

 

Các tin đã đưa ngày: