Thông báo chỉnh sửa chức năng tra cứu, tìm kiếm văn bản đi trên phần mềm QLVB&ĐH

14/04/2017

Ngày 7/4/2017, Sở TT&TT ban hành công văn số 195/STTTT-CNTT về việc chỉnh sửa chức năng tra cứu, tìm kiếm văn bản đi trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành dùng chung các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, với mỗi văn bản đi, chỉ những người tham gia vào quy trình luân chuyển văn bản đi mới có thể tra cứu, tìm kiếm được văn bản. Như vậy, từ ngày 01/4/2017: Văn bản đi không công khai cho mọi đơn vị, cá nhân. Người không tham gia quy trình luân chuyển văn bản thì không thể tra cứu, tìm kiếm như phiên bản cũ.

Quá trình sử dụng nếu có thông tin cần trao đổi, xin liên hệ: Bà Phan Thị Hoàng Lan, phòng Công nghệ thông tin, Sở TT&TT, điện thoại: 0211 3846356, di động: 0918094770, thư điện tử công vụ: lanpth@vinhphuc.gov.vn.


 

Các tin đã đưa ngày: