Gần 500 triệu đồng hỗ trợ mua máy nông nghiệp năm 2016

05/01/2017

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 4238/QĐ-UBND về việc cấp kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ mua máy nông nghiệp năm 2016 (đợt 2). 

Theo đó, tỉnh sẽ dành gần 500 triệu đồng hỗ trợ mua máy vắt sữa cho bò sữa; máy thái cỏ cho bò sữa; máy nghiền, trộn thức ăn chăn nuôi lợn, gà; máy làm đất công suất trên 35 mã lực; máy làm đất công suất từ 15 - 35 mã lực;  máy cấy bốn hàng, sáu hàng; máy lên luống; máy gặt đập liên hợp. Tổng số máy hỗ trợ là 215 chiếc.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai hỗ trợ mua máy nông nhiệp, thẩm định số lượng, loại máy, mức hỗ trợ của từng loại máy; phối hợp với các địa phương thực hiện cơ chế hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định. 

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: