Danh mục dịch vụ sự nghiệp công của Bộ TT&TT

03/01/2017

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 2504 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm dịch vụ của 6 lĩnh vực: báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở; viễn thông, Internet; bưu chính; công nghệ thông tin; đào tạo chuyên ngành thông tin và truyền thông; nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Lĩnh vực báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở gồm các dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước: Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; đảm bảo an ninh - quốc phòng; đối ngoại và phục vụ hội nhập quốc tế; phát triển kinh tế - xã hội: Phát triển nông nghiệp - nông thôn; phòng chống thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khác.

Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin: Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn mạng và an toàn thông tin mạng; thu thập, phân tích, cảnh báo nguy cơ, sự cố, tấn công mạng; ứng cứu, ngăn chặn, xử lý, khắc phục và diễn tập phòng chống tấn công mạng; hỗ trợ phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác; giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin thuộc hệ thống Chính phủ điện tử; kiểm định, đánh giá an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước; cấp chứng thư số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng…

Bên cạnh đó, quyết định việc đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng dịch vụ theo quy định pháp luật; đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước khi cần thiết. 

Minh Sao

Các tin đã đưa ngày: