Thông báo kế hoạch xả nước từ các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang

06/01/2017

Bộ Nông nghiệp & phát trin nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thống nhất thực hiện ba đt xả nước từ các h thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang để lấy nước tập trung phục vụ bơm nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2016-2017 khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, đồng thời đảm bo cung cấp điện cho mùa khô năm 2017 và phục vụ bơm nước sản xuất nông nghiệp trong ba đợt lấy nước tập trung như sau:

Đợt 1 lấy nước từ 0h00 ngày 10/01/2017 đến 24h ngày 15/01/2017;

Đợt 2 lấy nước từ 0h00 ngày 23/01/2017 đến 24h ngày 26/01/2017;

Đợt 3 lấy nước từ 0h00 ngày 06/02/2017 đến 24h ngày 13/02/2017.

Vậy, Công tỵ Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới các đơn vị Thủy nông và nhân dân được biết, đề nghị đơn vị Thủy nông tập trung lấy đủ nước vào ruộng, s dụng có hiệu qu nguồn ớc trong thời gian các đợt x nước từ các hồ thủy điện, đảm bảo cung cấp đủ lượng nước đ ải và tưới dưỡng cho lúa vụ Đông Xuân năm 2016-2017.

Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
 Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

 

Các tin đã đưa ngày: