Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin đảm bảo trật tự an toàn giao thông

22/01/2016

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Hoàng Văn Minh

Giám đốc Sở GTVT

0913.292.932

2

Hoàng Văn Hoan

Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh

0913.341.204

3

Trần Thanh Mai

Trưởng phòng cảnh sát giao thông

0963.346.776

4

Nguyễn Văn Quý

Trưởng phòng cảnh sát đường thủy

0912.246.186

5

Nguyễn Việt Thắng

Chánh Thanh tra Sở GTVT

0915.160.875

6

Chuyên viên

Văn phòng UBND tỉnh

0163.564.9243

Các tin đã đưa ngày: