Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 181

23/06/2016


 SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 181

(Tuyển vào ngày 18/6/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

 

 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Siêu thị điện máy Chất Mai

Vĩnh Phúc

23

1

6

16

 

2

Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc VN

Vĩnh Phúc

15

15

 

 

 

3

Công ty CP Smartland chi nhánh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

4

Công ty TNHH xây dựng Tùng Dương

Vĩnh Phúc

6

2

4

 

 

5

Công ty CP ĐT XD & ứng dụng CN hóa Polymenr

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

6

Công ty CP đầu tư Thành Long

Vĩnh Phúc

6

2

4

 

 

7

Công ty TNHH Vina Kum Yang

Vĩnh Phúc

57

 

7

50

 

8

Công ty Sekonix Vina

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

9

Công ty TNHH Tiến Mạnh

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

10

Công ty CP Vinagor

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

11

Thành viên tập đoàn Vingroup

Vĩnh Phúc

10

 

 

10

 

12

Công ty TNHH Vitto VP

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

13

Công ty Sản xuất thương mại Việt Ý

Vĩnh Phúc

15

 

15

 

 

14

Tập đoàn Manpowergoup

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

15

Công ty CP TM & dịch vụ Hồng Dương

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

16

Hợp tác xã XD Tuổi Trẻ

Vĩnh Phúc

10

 

10

 

 

17

Công ty CP sản xuất thép Việt Đức

Vĩnh Phúc

15

 

15

 

 

18

Công ty TNHH Vina Unnion Hàn Quốc

Vĩnh Phúc

5

 

5

 

 

19

Công ty CP ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

20

Công ty CP Toàn Thắng

Vĩnh Phúc

125

 

30

95

 

21

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

2

 

 

2

 

22

Công ty TNHH TM cơ khí và XD Đức Phát

Vĩnh Phúc

19

4

15

 

 

23

Công ty TNHH TM du lịch Sơn Lạc

Vĩnh Phúc

13

3

 

10

 

24

Công ty CP TM Phú Thái Hà Nội

Vĩnh Phúc

6

 

 

6

 

25

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

80

 

 

80

 

26

Công ty TNHH Boombike

Vĩnh Phúc

5

 

5

 

 

27

Tổng công ty CP Bưu chính Viettel (Viettelpost)

Vĩnh Phúc

8

 

 

8

 

 

Tổng Số

541

40

119

382

 

 

Các tin đã đưa ngày: