Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 183

01/07/2016
SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 183

(Tuyển vào ngày 02/7/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)  

STT

 

Tên doanh nghiệp

 

Địa chỉ liên hệ

 

Ngành nghề tuyển

 

Ghi chú

 

Tổng số

 

Chia ra

 

CĐ, ĐH

 

TC, Nghề

 

LĐPT

1

Công ty TNHH EXEDY Việt Nam

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

2

Công ty TNHH Linh kiện tự động MinDa VN

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

3

Công ty TNHH HTD Bình Tiên

Vĩnh Phúc

15

 

 

15

 

4

Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Nước Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

2

 

2

 

 

5

Công ty TNHH Vina Union

Vĩnh Phúc

1

1

 

 

 

6

Siêu thị điện máy Mediamart Việt Nam

Vĩnh Phúc

18

2

 

16

 

7

Công ty TNHH Đại Thanh

Vĩnh Phúc

3

 

3

 

 

8

Công ty Sekonix Vina

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

9

Công ty TNHH Nam Xương

Hà Nội

20

 

20

 

 

10

Công ty MTV BK Tech

Vĩnh Phúc

80

 

 

80

 

11

Tập đoàn Manpowergoup

Vĩnh Phúc

20

 

 

20

 

12

Cơ Sở Sản Xuất Cơ Khí  Mộc Châu

Vĩnh Phúc

17

 

15

2

 

13

Công ty Sản xuất thương mại Việt Ý

Vĩnh Phúc

15

 

15

 

 

14

Công ty CP sản xuất thép Việt Đức

Vĩnh Phúc

20

 

20

 

 

15

Công ty TNHH Haesung Vina

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

16

Công ty CP ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

17

Công ty CP Toàn Thắng

Vĩnh Phúc

100

 

 

100

 

18

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

4

 

 

4

 

 

19

Công ty TNHH TM du lịch Sơn Lạc

Vĩnh Phúc

13

3

 

10

 

20

Công ty CP TM Phú Thái Hà Nội

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

21

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

 

22

Công ty TNHH Boombike

Hà Nội

6

1

5

 

 

23

Công ty TNHH Phú Lương

Vĩnh Phúc

18

8

10

 

 

24

Tập đoàn CN than khoáng sản Việt nam

Thái Nguyên

100

 

 

100

 

25

Công ty MTV dịch vụ nhà sạch

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

26

Công Ty TNHH CP Đầu Tư & XD Miền Bắc

Vĩnh Phúc

4

 

4

 

 

27

Công ty BHNT Daiichi Việt Nam CN VP

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

 

 

Tổng Số

 

586

 

30

 

94

 

462

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: