Danh sách doanh nghiệp tuyển lao động tại sàn giao dịch việc làm phiên thứ 182

24/06/2016

 

 SỞ LAO ĐỘNG TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC
TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP
TUYỂN LAO ĐỘNG TẠI SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM PHIÊN THỨ 182

(Tuyển vào ngày 25/6/2016, tại Sàn giao dịch việc làm, P. Khai Quang, TP Vĩnh Yên)

 

STT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ

Ngành nghề tuyển

Ghi chú

Tổng số

Chia ra

CĐ, ĐH

TC, Nghề

LĐPT

1

Siêu thị điện máy Chất Mai

Vĩnh Phúc

23

1

6

16

 

2

Công ty TNHH 1 TV DV TM Minh Thư

Vĩnh Phúc

4

2

2

 

 

3

Công ty CP Smartland chi nhánh Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

5

 

 

5

 

4

Công ty TNHH đầu tư & XD Miền Bắc

Vĩnh Phúc

4

4

 

 

 

5

Công ty BHNT Daiichi Việt Nam CN VP

Vĩnh Phúc

3

3

 

 

 

6

Siêu thị điện máy Mediamart Việt Nam

Vĩnh Phúc

18

2

 

16

 

7

Công ty MTV BK Tech

Vĩnh Phúc

100

 

 

100

 

8

Công ty Sekonix Vina

Vĩnh Phúc

2

2

 

 

 

9

Công ty TNHH Nam Xương

Hà Nội

20

 

20

 

 

10

Công ty Sản xuất thương mại Việt Ý

Vĩnh Phúc

15

 

15

 

 

11

Tập đoàn Manpowergoup

Vĩnh Phúc

30

 

 

30

 

12

Công ty CP TM & dịch vụ Hồng Dương

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

13

Hợp tác xã XD Tuổi Trẻ

Vĩnh Phúc

10

 

10

 

 

14

Công ty CP sản xuất thép Việt Đức

Vĩnh Phúc

15

 

15

 

 

15

Công ty TNHH Haesung Vina

Vĩnh Phúc

300

 

 

300

 

16

Công ty CP ô tô Trường Hải

Vĩnh Phúc

5

5

 

 

 

17

Công ty CP Toàn Thắng

Vĩnh Phúc

95

 

 

95

 

18

Công ty TNHH Uju Vina

Vĩnh Phúc

2

 

 

2

 

19

Công ty TNHH TM du lịch Sơn Lạc

Vĩnh Phúc

13

3

 

10

 

20

Công ty CP TM Phú Thái Hà Nội

Vĩnh Phúc

6

 

 

6

 

21

Tập đoàn Hoa Sao

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

22

Công ty TNHH Boombike

Hà Nội

5

 

5

 

 

23

Công ty TNHH Phú Lương

Vĩnh Phúc

18

8

10

 

 

24

Tập đoàn CN than khoáng sản Việt nam

Thái Nguyên

200

 

 

200

 

25

Công ty MTV dịch vụ nhà sạch

Vĩnh Phúc

50

 

 

50

 

26

Công ty TNHH MTV hệ thống tin học & VTT&T

Vĩnh Phúc

10

10

 

 

 

 

Tổng Số

1008

45

83

880

 

 

Các tin đã đưa ngày: