Trả lời đơn thư của bà Đào Thị Mỵ ở khu 3, làng Chanh, xã Tam Quan: Đề nghị Nhà nước bồi thường, hỗ trợ thiệt hại 04 năm do không sản xuất, vì Nhà nước có Quyết định thu hồi đất của gia đình để làm đường giao thông... 17/10/2014

Bà Đào Thị Mỵ ở khu 3, làng Chanh, xã Tam Quan: Đề nghị Nhà nước bồi thường, hỗ trợ thiệt hại 04 năm do không sản xuất, vì Nhà nước có Quyết định thu hồi đất của gia đình để làm đường giao thông Đại Đình- Tam Quan- Hợp Châu (đoạn Đại Đình- Tam Quan), nhưng đến nay Nhà nước đã điều chỉnh hướng tuyến nên không thu hồi đất và bồi thường GPMB cho gia đình.

Trả lời đề nghị của bà Phạm Thị Tý ở thôn Cốc Lâm, xã Bình Định: Đề nghị chặt cây xà cừ trên trục đường giao thông thôn Cốc Lâm, xã Bình Định để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình; 17/10/2014

Bà Phạm Thị Tý ở thôn Cốc Lâm, xã Bình Định: Đề nghị chặt cây xà cừ trên trục đường giao thông thôn Cốc Lâm, xã Bình Định để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình; đề nghị hỗ trợ diện tích đất sản xuất nông nghiệp theo Nghị định 42/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ; đề nghị cấp Giấy CNQSD đất sản xuất nông nghiệp cho gia đình.

Trả lời đơn thư của ông Nguyễn Vũ Định và 15 hộ dân ở thôn Đoài, thị trấn Yên Lạc kiến nghị về việc: Năm 1997, Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của 16 hộ gia đình, 17/10/2014

Ông Nguyễn Vũ Định và 15 hộ dân ở thôn Đoài, thị trấn Yên Lạc kiến nghị về việc: Năm 1997, Nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp của 16 hộ gia đình, cá nhân để giao đất ở cho cán bộ, công nhân viên chức huyện Yên Lạc, UBND huyện Yên Lạc mới đền bù giá trị sản lượng sản xuất từ năm 1998 đến năm 2013 (chưa bồi thường đất); đề nghị Nhà nước trả lại diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, trường hợp không trả đất thì bồi thường theo quy định hiện hành.

Trả lời đơn thư của bà Lê Thị Thơm ở thôn 5, xã Trung Hà: Tố cáo năm 1992 UBND xã Trung Hà bán 82,0m2 đất ngõ đi chung và đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đỗ Thị Gái ở thôn 5, xã Trung Hà; 17/10/2014

Bà Lê Thị Thơm ở thôn 5, xã Trung Hà: Tố cáo năm 1992 UBND xã Trung Hà bán 82,0m2 đất ngõ đi chung và đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Đỗ Thị Gái ở thôn 5, xã Trung Hà; phản ánh UBND xã Trung Hà, Phòng Nội vụ và Phòng TN&MT không tổ chức thực hiện Thông báo số 77b/TB- TTr ngày 31/10/2013 của Chánh Thanh tra huyện Yên Lạc.

Trả lời đơn thư của ông Đào Trọng Lễ và một số công dân ở thôn Gò Cao, xã Thiện Kế: Đề nghị giải quyết liên quan đến bồi thường... 17/10/2014

Ông Đào Trọng Lễ và một số công dân ở thôn Gò Cao, xã Thiện Kế: Đề nghị giải quyết liên quan đến bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất của các hộ để xây dựng khu công nghiệp Bá Thiện; Không đồng ý với Văn bản số 1168/UBND-TTr ngày 09/9/2014 của UBND huyện Bình Xuyên.

Trả lời về việc của ông Hoàng Văn Giám và một số công dân ở thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh: Tố cáo Đảng ủy và Khu hành chính thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh cho thầu 07ha đất nông nghiệp (đất quỹ 1 để lại chưa chia cho các hộ dân) sai quy định; 17/10/2014

Ông Hoàng Văn Giám và một số công dân ở thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh: Tố cáo Đảng ủy và Khu hành chính thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh cho thầu 07ha đất nông nghiệp (đất quỹ 1 để lại chưa chia cho các hộ dân) sai quy định; đề nghị tổ chức họp dân để công khai sử dụng số tiền bồi thường, hỗ trợ tại Dự án kè mái sông Hồng và Dự án mở rộng đê Bối.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: