Trả lời bà Nguyễn Thị Thái ở thôn T80, xã Ngọc Thanh: Đề nghị thanh lý nhà tập thể xí nghiệp Nông lâm nghiệp Mê Linh và giao đất cho gia đình sử dụng (có thu tiền sử dụng đất).

20/12/2016

 

 

Trả lời: Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 212/UBND-TD2 ngày 12/01/2016, báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh trước ngày 30/01/2017.

 

Các tin đã đưa ngày: