Trả lời ông Trần Trung Thành ở xã Ngọc Thanh: Nội dung 1: Đề nghị cấp GCNQSDĐ cho 06 hộ dân ở xã Ngọc Thanh do các hộ đã nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho ông Lâm Minh Châu (nguyên là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh)...

20/12/2016

Chi tiết phản ánh: Ông Trần Trung Thành ở xã Ngọc Thanh: Nội dung 1: Đề nghị cấp GCNQSDĐ cho 06 hộ dân ở xã Ngọc Thanh do các hộ đã nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho ông Lâm Minh Châu (nguyên là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh). Nội dung 2: Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình tổ chức thi hành án của Cục thi hành án dân sự tỉnh. 

Trả lời:

Nội dung 1: Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết quả tiếp công dân số 190/TB-UBND ngày 11/11/2016.

Nội dung 2: Hướng dẫn công dân viết đơn kèm theo tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của Cục thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

 


Các tin đã đưa ngày: