Trả lời ông Nguyễn Quang Đào (ông Đào là thương binh) ở thôn Ngạc Tân, xã Phương Khoan: Đề nghị giám định lại thương tật ở tai do vết thương cũ tái phát.

20/12/2016

 

 

Trả lời: Chuyển đơn, giao Sở LĐTB&XH xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho ông Nghiêm Quang Đào theo đúng quy định của pháp luật.

 

Các tin đã đưa ngày: