Trả lời bà Ngô Thị Khơi ở Tổ dân phố Xuân Phương 3, phường Phúc Thắng: Đề nghị cấp GCNQSDĐ diện tích 1.272m2 đất ao do ông cha để lại tại tổ dân phố Xuân phương (trong diện tích này hộ ông Tụ đang chiếm 100m2...

20/12/2016

Chi tiết phản ánh: Bà Ngô Thị Khơi ở Tổ dân phố Xuân Phương 3, phường Phúc Thắng: Đề nghị cấp GCNQSDĐ diện tích 1.272m2 đất ao do ông cha để lại tại tổ dân phố Xuân Phương (trong diện tích này hộ ông Tụ đang chiếm 100m2; 500 m2 sử dụng làm nhà văn hóa ); công nhận và cấp GCNQSD đất diện tích 1020m2 khai hoang từ năm 1975 tại khu gốc Đề; bồi thường 720m2 tại Sân Vật và 210 m2 UBND phường Phúc Thắng mượn làm đường giao thông đi vào Trường tiểu học Xuân Mai tại phường Phúc Thắng, không đồng ý với Văn bản trả lời số 29/UBND-TD2 ngày 05/01/2016 của UBND tỉnh.

Trả lời: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối họp với UBND thị xã Phúc Yên chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với các sở, ngành và đơn vị liên quan sẽ đi kiểm tra thực tế để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

 


Các tin đã đưa ngày: