Trả lời bà Nguyễn Thị Xuân (chồng là ông Nguyễn Văn Đối) ở thôn Đức Cung, xã Cao Minh: Đề nghị trả lại toàn bộ diện tích 1050m2 đất được UBND xã Cao Minh giao cho gia đình từ năm 1995, bị ông Dương Đức Vượng và ông Dương Đức Hà chiếm đoạt.

20/12/2016

Trả lời: Giao UBND thị xã Phúc Yên khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6669/UBND-TD2 ngàv 23/9/2016 và số 8499/UBND-TD2 ngày 25/11/2016; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh xong trước ngày 30/01/2017.

 


Các tin đã đưa ngày: