Trả lời bà Nguyễn Thị Quyên ở thôn Đại Phùng, phường Phúc Thắng: Tố cáo UBND thị xã Phúc Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Hanh tại Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 trái quy định của pháp luật.

20/12/2016

Trả lời: Giao UBND thị xã Phúc Yên kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất bà Nguyễn Thị Quyên (chồng là ông Nguyễn Văn Hiệp) đang sử dụng tại thửa số 79 thôn Đại Phùng để xem xét, giải quyết và trả lời công dân theo quy định; báo cáo kết quả với UBND tỉnh xong trước ngày 30/01/2017.

Các tin đã đưa ngày: