Trả lời ông Tạ Văn Bào ở tổ dân phố Xích Thổ, thị trấn Hoa Sơn: Tố cáo ông Vũ Văn Đoàn lấn chiếm đất đường giao thông ngõ đi vào đất thổ cư của gia đình ông.

20/12/2016

 

 

Trả lời: Giao UBND huyện Lập Thạch xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh xong trước ngày 30/01/2017.

 


Các tin đã đưa ngày: