Trả lời ông Nguyễn Ngọc Bình ở thôn Đồi Thông, xã Hợp Châu: Đề nghị giải quyết việc ông Đặng Văn Quỳnh – Trưởng thôn Đồi Thông xây nhà lấn chiếm đất nghĩa trang liệt sĩ và đất nhà trẻ; không đồng ý Kết luận số 01/KL ngày 09/12/2016 của UBND xã Hợp Châu

20/12/2016

Trả lời: Hướng dẫn công dân không đồng ý với nội dung nào tại Kết luận số 01/KL- UBND ngày 09/12/2016 của UBND xã Hợp Châu thì viết đơn kèm theo tài liệu chứng cứ chứng minh gửi Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo để được xem xét, giải quyết theo quy định.

 


Các tin đã đưa ngày: