Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo VBQPPL

23/05/2017

 STT 

 

Tên văn bản

 

Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc 

 Tải về

1

Dự thảo Đề án điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Hợp Châu thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh phúc

09/6/2017 đến 09/7/2017


2

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh giá thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020

07/6/2017 đến 07/7/2017


3

Dự thảo Quyết định về việc giải thể phòng Dân tộc thuộc UBND thị xã Phúc Yên

05/6/2017 đến 05/7/2017


4

Dự thảo Nghị quyết Quy định về danh mục, tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã, thị trấn nơi chưa bố trí Công an chính quy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

02/6/2017 đến 02/7/2017


5

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016)

31/5/2017 đến 30/6/2017


6

Dự thảo Tờ trình; Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

30/5/2017 đến 30/6/2017

7 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định hỗ trợ cho các doanh nghiệp  trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đầu tư đổi mới công nghệ. 29/5/2017 đến 29/6/2017

 

Các tin đã đưa ngày: